logo
banner
सुंदर

सुंदर

मालकाचे नाव
सुभाष तात्या मांगडे
पत्ता
नांदगाव, भोर, पुणे
जात
सलगर खिल्लार
ड्राइवर
सचिन मामा पिम्पोडे
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
हा खिल्लार जातीचा आहे. हा बैल खूप शांत आहे कोणालाही मारत नाही. सुट्टीला बैल खूप शाहाना आहे. बैल हा दोन्ही खांद्यावर आतून खूप स्पीड आहे.

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

बैल हा पुसेगाव , पेडगाव , माळशिरस जुना बैल पोळा मैदान , कोरेगाव अशी खूप सारी हिंदकेसरी फायनल त्याने मारली आहेत.

तुमच्या बैलाची नोंद करा