logo
banner
भैयाराव

भैयाराव

मालकाचे नाव
पै.साईनाथ नंदकुमार कुटे
पत्ता
पिंपळे सौदागर, मुळशी, पुणे
जात
खिल्लार
खांदा
डावी

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • भारत केसरी..5 no
  • भोसरी गणेश फेस्टिवल 1 no
  • मलठन 1 no फायनल
  • 10 ठिकाणी घाटाचा राजा किताब

तुमच्या बैलाची नोंद करा