logo
banner
लक्ष्या

लक्ष्या

टोपण नाव
लक्ष्मण
मालकाचे नाव
लक्ष्या ग्रुप भोसे.( चेतन गोळे)
पत्ता
भोसे, महाबळेश्वर, सातारा
जात
म्हैसुरी बेरड
ड्राइवर
समिर ड्रायव्हर, बंडू ड्रायव्हर वाईकर
खांदा
4 खांदी फिट

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा