logo
banner
पुष्पा

पुष्पा

मालकाचे नाव
आबा जाधव
पत्ता
सदाशिवगड, कराड, सातारा
जात
सलगरी खिल्लार
ड्राइवर
मामा ड्रायव्हर विरवडे
खांदा
दोन्ही खांदी आतुन
दोन्ही खांदी आतुन फुल स्पीडने पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

  • वाघेरी केसरी
  • करवडी केसरी
  • भिकवडी केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा