logo
banner
साहेबराव

साहेबराव

टोपण नाव
साहेब्या
मालकाचे नाव
अशोक तात्या गुळमे व ओंकार गुळमे
पत्ता
माळवाडी, बारामती, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
कारण ड्रायव्हर
खांदा
उजवी
बैल हा खुप शांत आहे

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

सरपंच केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा