logo
banner
तांडव

तांडव

टोपण नाव
गौतमी
मालकाचे नाव
चेतन गोळे
पत्ता
भोसे, महाबळेश्वर, सातारा
जात
सलगरी
ड्राइवर
बंडू ड्रायव्हर वाईकर, राजू ड्रायव्हर सुरुळकर
खांदा
दोन्ही बाजू पब्लिक

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा