logo
banner
रेंम्बो

रेंम्बो

टोपण नाव
बकासुर
मालकाचे नाव
सुभाष शेठ गोरे
पत्ता
ब्राम्हणी, राहुरी, अहमदनगर
जात
म्हैसूर
ड्राइवर
महाराष्ट्र केसरी ड्रायवर धनु भाऊ काळे
खांदा
उजवा
हा बैल घोड्याबैलात पळतो. आज पर्यत 91 पैकी 88 गुलाल घेतेला हा बैल आहे.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा