logo
banner
दहशत 007

दहशत 007

टोपण नाव
झगा 007
मालकाचे नाव
अक्षयशेठ लांडगे
वय
आदत
पत्ता
कासार आंबोली, मुळशी, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
अर्जुन शिंदे
खांदा
दोन्ही
हा बैल आत्ता आदात आहे. दोन्ही खांदी गाडीवर पळतो. शेजारची गाडी बघुन पळतो. स्पीड चांगल आहे.

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

  • 16 बिनजोड केल्यात
  • 5मैदानात विजयी आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा