logo
banner
राजा

राजा

मालकाचे नाव
निवास शिंदे, योगेश शिंदे वाटेगाव
पत्ता
वाटेगाव, वळवा, सांगली
जात
मैसूरी
ड्राइवर
भैय्या ड्रायव्हर वाटेगावकर, विशाल ड्रायव्हर येवलेवाडी, अजित ड्रायव्हर
खांदा
उजवी & डावी दोन्ही खांद्यी

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • हिंदकेसरी मैदान -1
  • पुसेगाव मैदान
  • 2 कोरेगाव मैदान
  • 3 माळशिरस मैदान

तुमच्या बैलाची नोंद करा