logo
banner
फावटण 5050

फावटण 5050

मालकाचे नाव
नवनाथ करपे, गोरक करपे
पत्ता
करपेवाडी, पाटण, सातारा
जात
गावठी खिल्लार
ड्राइवर
अर्जुन कासार शिरंबे & विजू ड्रायव्हर पलूसकर
खांदा
उजवीचा फुल पब्लिक स्पिड(खांदा)
बैल हा उजवीचा फिट आहे खालील तळ एक दोन उडी जास्त आहे नवीन वासराला संभाळून आणतो जेवढे पब्लिक आसेल तेवढा स्पिड वाढवतो

फोटो

photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा