logo
banner
तेज्या

तेज्या

टोपण नाव
२०५२
मालकाचे नाव
विनोद गडकरी चिखले पनवेल
पत्ता
पुदेवाडी, शिराळा, सांगली
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
सोन्या
खांदा
डावा
सर्व मोठ्या बैलांन बरोबर पळालेला आहे. मुंबई मध्ये बिनजोड चा बादशहा म्हणून ओळखले जाते.

फोटो

photo

पुरस्कार

तुमच्या बैलाची नोंद करा