logo
banner
नंद्या

नंद्या

टोपण नाव
MH 10
मालकाचे नाव
डॉ कैलास कदम
पत्ता
सोनसळ, कडेगाव, सांगली
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
विजय ड्राइवर पलुसकर
खांदा
चारी खादी
बैल चारी खादी पळतो. सुट्टी ला शांत उभा राहतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • तांबवे 2 वेळी
  • साळशिरबे
  • पलुस
  • नेरले
  • सलग पाच बिनजोड चा मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा