logo
banner
छोटा बाजी

छोटा बाजी

मालकाचे नाव
अक्षय सुरेश वीर. दीपक जेधे
पत्ता
भाटघर, भोर, पुणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
चव्हाण डायवर
खांदा
4 खांदी
4 खांदी फुल्ल स्पीड ने निकाला पर्यंत एक सारखा पळतो

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा