logo
banner
रायफल

रायफल

टोपण नाव
राया
मालकाचे नाव
अमोल
पत्ता
आटके, कराड, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
दत्ता पाटील आटके
खांदा
दोन्ही खांदी
दोन्ही खांदे फुल स्पीड.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • कापूस खेड

तुमच्या बैलाची नोंद करा