logo
banner
सुंदर

सुंदर

टोपण नाव
7171
मालकाचे नाव
दिपेश शेठ पोरजी
पत्ता
धानसर (तळोजा), पनवेल, रायगड
जात
सलगर
ड्राइवर
किरण ड्रायव्हर
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
मुंबई पूर्ण सीजन अदात मध्ये बिनजोड एक ही शर्यत न हरणारा 2020/2021

फोटो

photo
photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

मुंबई, कराड, सातारा, सासवड

तुमच्या बैलाची नोंद करा