logo
banner
बलमा

बलमा

टोपण नाव
बलमा
मालकाचे नाव
प्रशांत युवराज करांडे
पत्ता
शाळगांव, कडेगांव, सातारा
जात
खिलार
ड्राइवर
विकास ड्रायव्हर कामथी
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
आदत वयापासून दोन्ही खांदी आतून गाडी बांधून पळतो ,ज्या दिवशी बैल पुरेल त्या दिवशी कोणतीही टॉपची गाडी मारणार..

पुरस्कार

भोसरे, शाळगांव,अंबवडे,होळीचे गांव,रहाटणी गुलाल व फायनल चे मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा