logo
banner
सरदार

सरदार

टोपण नाव
ब्लॅक टायगर
मालकाचे नाव
संजयशेठ यादव
पत्ता
रेणावी-लेंगरे, खानापूर, सांगली
जात
धनगरी खिल्लार
ड्राइवर
रमेश ड्राइवर, शिराळा
खांदा
दोन्ही खांदी आतून
दोन्ही खांदी आतून बिनजोड किंग.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा