logo
banner
अर्जून

अर्जून

टोपण नाव
हारण्या
मालकाचे नाव
डॉ.के.एम.राठोड
पत्ता
नायगव्हाण, संभाजीनगर, छत्रपती संभाजी नगर
जात
मैसूरी (खिल्लार)
ड्राइवर
चरण भाऊ राजपूत, किशोर भाऊ तोंडोलिकर
खांदा
दोन्ही खांदी (उजवी फिट)
बैलाला खुप स्पीड आहे ..

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

संभाजीनगर

तुमच्या बैलाची नोंद करा