logo
banner
गण्या

गण्या

मालकाचे नाव
लहुजी लोणकर
पत्ता
टूनकी, संग्रामपूर, बुलढाणा
जात
गावठी
ड्राइवर
अंकुश लोणकर
खांदा
उजवी
दिशाला सुंदर मूर्ती लहान पण कीर्ती महान.

पुरस्कार

कातरगाव जोडनखेल बाटवली

तुमच्या बैलाची नोंद करा