logo
banner
पिस्टन

पिस्टन

टोपण नाव
पिस्टन
मालकाचे नाव
दशरथ पवार राज साळुंखे
पत्ता
गुजरवाडी. ता. पाटण, पाटण, सातारा
जात
खिलारी
ड्राइवर
दर्श ड्राइवर
खांदा
दोन्ही खांदी फिट
बैल रागीट आसल्यामुळे सुट्टीची घाई करतो.

पुरस्कार

वाघापूर मैदान गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा