logo
banner
मॅगी

मॅगी

टोपण नाव
5010
मालकाचे नाव
सुरजशेठ जगन्नाथ गावडे
पत्ता
जांभिवली ( चौक ), खालापूर, रायगड
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
विशाल ड्राइव्हर मावळ
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लिक
मॅगी हा बैल आता चौसा असून दोन्ही खांदी पब्लिक ने पळतो. त्याने मुंबई मध्ये बिनजोड, तसेच मावळ मध्ये सेकंद मध्ये फायनल तसेच सातारा भागातही चांगले नाव केले आहे मॅगी हा मुंबई मध्ये बिनजोड ला जास्त प्रसिद्ध आहे

फोटो

photo
photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा