logo
banner
हंबीर

हंबीर

मालकाचे नाव
नितीन गोळे
पत्ता
हातगेघर, जावली, सातारा
जात
गावरान खिल्लार
खांदा
उजवा
दोन्ही खांदी पळतो उजवा खरा खांदा आहे अजून आदत आहे

तुमच्या बैलाची नोंद करा