logo
banner
काजल

काजल

मालकाचे नाव
आनंदराव सूर्यवंशी कराड,केदार करांडे शाळगांव
पत्ता
शाळगांव, कडेगांव, सांगली
जात
बेरड
ड्राइवर
जोतिराम ड्राइव्हर विहापुर
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

सातेवाडी केसरी , शाळगांव, रायगांव, हिंगणगांव,पळशी, वांझोळी,होळीचे गांव, विहापूर, कनदुर, करवडी, खेराडे विटा गुलाल व फायनलचे मानकरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा