logo
banner
महाकाल

महाकाल

मालकाचे नाव
मा.नगरसेवक अमोल वाघमारे
पत्ता
वडूज, खटाव, सातारा
जात
मैसुरी
ड्राइवर
नितीन ड्रायव्हर आणि दत्ता ड्रायव्हर
खांदा
आतून बाहेरून दोन्ही खांदी
दोन्ही खांदी पब्लिकच भिताड. मा.नगरसेवक अमोल वाघमारे वडूजकरांचा महाकाल

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

खतवळ, पेडगाव, सोमेश्वर, दहिवडी, सिध्देश्वर कुरोली, दिस्कळ, अंबवडे, कदमवाडी, चितळे, भवानवाडी, सातेवडी

तुमच्या बैलाची नोंद करा