logo
banner
बादशहा

बादशहा

मालकाचे नाव
कैलास तळंगे
पत्ता
चिखलोली, अंबरनाथ, ठाणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
प्रथमेश
खांदा
डावा खांदी

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • वीस बिन्जोड
  • साताऱ्यात सहा फायनल

तुमच्या बैलाची नोंद करा