logo
banner
सरदार

सरदार

मालकाचे नाव
योगेश हिंदुराव पोळ
पत्ता
खेराडे विटा, कडेगाव, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
बारीक ड्राइवर मसुर
खांदा
दोन्ही खांदी
दोन्ही खांदी फुल स्पीड.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा