logo
banner
माणिक शेठ

माणिक शेठ

मालकाचे नाव
ओम योगेश हडप
पत्ता
नवांढे, खालापूर, रायगड
जात
म्हैसूर बिरात
ड्राइवर
बारीक ड्राइवर, रोशन हडप मालक
खांदा
दोन्ही खांदी
बैल गरीब व प्रेमळ आहे

फोटो

photo

पुरस्कार

बर्डी

तुमच्या बैलाची नोंद करा