logo
banner
चन्या

चन्या

मालकाचे नाव
Dk धाबा इस्लामपूर
पत्ता
पेठ (इस्लामपूर), वाळवा, सांगली
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
निखिल ड्रायव्हर
खांदा
डावा

फोटो

photo
photo
photo

पुरस्कार

  • पुसेगाव
  • वेळापूर
  • पळशी

तुमच्या बैलाची नोंद करा