logo
banner
छोटा राहुल्या

छोटा राहुल्या

मालकाचे नाव
मारुती भाऊ रूपनवर
पत्ता
कुरबावी, माळशिरस, सोलापूर
जात
म्हैसुरी
ड्राइवर
गणेश निटवे
खांदा
उजवी

फोटो

photo

पुरस्कार

  • शहा इंदापूर 1 no
  • 2 बिनजोड

तुमच्या बैलाची नोंद करा