logo
banner
भक्ता

भक्ता

मालकाचे नाव
प्रदीप तुकाराम साबळे
पत्ता
तांबवे, माळशिरस, सोलापूर
जात
मैसूर
ड्राइवर
अजय चव्हाण तांबवे
खांदा
दोन्ही खांधी पब्लीक किंग
Mumbai मध्ये २० बिंजोड चा मानकरी आहे. आणि घाठवरती २० गुलालाचा मानकरी आहे.

फोटो

photo

पुरस्कार

माळशिरस , मुंबई

तुमच्या बैलाची नोंद करा