logo
banner
खंडू

खंडू

टोपण नाव
Khandu
मालकाचे नाव
Khandu
पत्ता
वरवती बीड, बीड, बीड
जात
खिल्लार
ड्राइवर
Khandu kotule
खांदा
डावा फिट
बैल खिल्लार आहे दाताला आदत आहे पळायला डावा खांदा फिट आहे

पुरस्कार

शंकरपट बीड

तुमच्या बैलाची नोंद करा