logo
banner
शिवा

शिवा

टोपण नाव
शेठ
मालकाचे नाव
राजू कटरे
पत्ता
खरसुंडी, आटपाडी, सांगली
जात
खिल्लार
ड्राइवर
सोमा
खांदा
दोन्ही दोन्ही खांदी पब्लिक
दोन्ही खांदी पब्लिकने पळतो. खिल्लार जातीचा बैल आहे. मुंबईमध्ये बिन जोडला पण खूप पळालेला आहे.

फोटो

photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा