logo
banner
बल्ली

बल्ली

टोपण नाव
बल्ली
मालकाचे नाव
दिनेश शेठ गांवड,अन्वी सुनिल महाडीक
वय
दुस्सा
पत्ता
मु.श्री.क्षेत्र. निनाम, सातारा, सातारा
जात
मैसूर मिक्स
ड्राइवर
अनिल ड्रायव्हर निनाम
खांदा
दोन्ही खांदी आतुन
रायगड एक्सप्रेस बल्ली

पुरस्कार

भरपूर

तुमच्या बैलाची नोंद करा