logo
banner
राज्या

राज्या

टोपण नाव
छोटा हाणम्या
मालकाचे नाव
सचीन पाटील
पत्ता
रेठरे धरण, वाळवा, सांगली
जात
धनगरी खीलार
ड्राइवर
भारत केसरी विशाल ड्राइवर येवलेवाडी
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लीक
बैल दोन्ही खांदी पब्लीक ने जाम पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

शेणे आदत बैल‌ ,वाटेगाव‌ ,रेठरे धरण

तुमच्या बैलाची नोंद करा