logo
banner
महिब्या

महिब्या

टोपण नाव
शिवा
मालकाचे नाव
महेश जाधव, निरंजन गिरी
पत्ता
भाकरवाडी, कोरेगाव, सातारा
जात
म्हैसूरी
ड्राइवर
दुर्व्या ड्राइवर शिवतर
खांदा
दोन्ही खांदी पब्लिक
बैल दोन्ही खांदी पब्लिक वरून पळतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

  • माहुली फायनलचा मानकरी
  • कुमठे मैदान गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा