logo
banner
पाखर्या

पाखर्या

टोपण नाव
दादु
मालकाचे नाव
संदीप शेठ गायकर
पत्ता
गेगांव, शहापूर, ठाणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
संतोष निमसे
खांदा
डावी बाजू
हा आमचा बैळ सुट्टी पर्यंत एकदम शांत. त्याला सुट्टी मेट्रोची गरज नाही लागत. पलायला वार्याच्या वेगाने पलतो

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पाठगाव
  • म्हसा
  • ईताडे
  • खाटेवर
  • चिखलगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा