logo
banner
शंभु किंग

शंभु किंग

टोपण नाव
शंभु
मालकाचे नाव
गौरव थेटे
पत्ता
रील, कन्नड, छत्रपती संभाजीनगर
जात
गावरान खिलार
ड्राइवर
यश थेटे
खांदा
२बाजु
शंभु ने आता पर्यत १२ शर्यती जितले आहे

पुरस्कार

सातारा,करगाव,पाटणा,शिवापुर,शिदी

तुमच्या बैलाची नोंद करा