logo
banner
शिवा

शिवा

मालकाचे नाव
गजानन जाधव
पत्ता
बांबवडे भाळवणी, पलूस, सांगली
जात
मैसूर
ड्राइवर
अर्जुन ड्रायव्हर कासार शिंदे, संतोष ड्रायव्हर रामपूर
खांदा
डावा खंडात पब्लिकने फुल स्पीड
पब्लिक वरून फुल स्पीड लावतो बैल

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पाडळी दोन नंबर
  • पलूस पाच मैदानात दोन नंबर
  • कमळापूर चार नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा