logo
banner
सुलतान

सुलतान

मालकाचे नाव
किरण शेलार
पत्ता
वांगणी, अंबरनाथ, ठाणे
जात
कोसा खिलार
खांदा
डावा
लंपी होऊन सुधा वासरू बिनजोड ला लागातार सहा शर्यती जिंकले आहे. घाटा वरती पहिल्यांदाच 2 नंबर ला गाडी उतरवली.

फोटो

photo
photo
photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा