logo
banner
शंभू

शंभू

मालकाचे नाव
अशोक वैद्य
पत्ता
शेवगाव, छत्रपती संभाजीनगर
जात
काजळी खिल्लार
ड्राइवर
अमोल कोरडे, शेवगाव
खांदा
डावी

फोटो

photo

पुरस्कार

पाथर्डी, शेवगाव, नेवासा, शिरजगाव

तुमच्या बैलाची नोंद करा