logo
banner
प्लास्टिक 4848

प्लास्टिक 4848

मालकाचे नाव
पंकज कोळी
पत्ता
कुरबावी, माळशिरस, सोलापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
गंभीर
खांदा
4 खांदी
बैल 4 खांदी पळतो

फोटो

photo

पुरस्कार

  • कळंब मैदानात 1 no.
  • फोंडशिरस मैदानात 1 no.
  • बिनजोड 10 ते 15 झाल्या आहेत

तुमच्या बैलाची नोंद करा