logo
banner
देवा

देवा

मालकाचे नाव
अतुल पाटील
पत्ता
बोंजुर्डी, चंदगड, कोल्हापूर
जात
खिल्लार
ड्राइवर
बाळू देवगिरे
खांदा
डावी
बैल तसा दिसायला साधा दिसतो पन त्याला राग खुप येतो

फोटो

photo
photo

तुमच्या बैलाची नोंद करा