logo
banner
हरण्या फॅन्स कल्ब मूर्टी मोढवे

हरण्या फॅन्स कल्ब मूर्टी मोढवे

टोपण नाव
हरण्या
मालकाचे नाव
ओंकार ( भैय्या ) लकडे
पत्ता
मूर्ती मोळावे, बारामती, पुणे
जात
धनगरी खिलार
ड्राइवर
छोट्या ड्रायवर माळेगाव
खांदा
डावी
वासरू एगदम डावी नी परफेक्ट आहे वासरू खिलार जातीतल आहे

पुरस्कार

मूर्टी मैदान गट पास

तुमच्या बैलाची नोंद करा