logo
banner
बिबट्या

बिबट्या

मालकाचे नाव
भाऊसाहेब चकोर
पत्ता
पिंपळे, संगमनेर, अहमदनगर
जात
म्हैसूर
ड्राइवर
सुनिल घोटेकर
खांदा
दोन्ही साईड
बैल दोन्ही साईडने पळतो. बैलात पण पळतो घोड्यात पण पळतो . आमदार हिंदकेसरी मैदानात 2 नं. आला आहे.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • आमदार केसरी २ क्रमांक
  • खासदार केसरी ४ क्रमंक
  • फुरसुंगी 3 नंबर

तुमच्या बैलाची नोंद करा