logo
banner
सोन्या

सोन्या

मालकाचे नाव
श्री साई प्रसन्न,पप्पु पवार उंबर्डे
पत्ता
उंबर्डे, खटाव, सातारा
जात
खिल्लार
ड्राइवर
दिपक ड्रायवर, विवेक ड्रायवर - कासारशिरबे, विपुल ड्रायवर - रहिमतपूर
खांदा
दोन्ही खांदी
आदत पब्लिक किंग मुंबई टॉपर चा मानकरी.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • नरसिंगपुर - 1 नंबर
  • साप - 1 नंबर
  • उंबर्डे, वरुंजी, शिरसवडी, अंबवडे, सिध्देश्वर कूरोली, कातरखटाव, वांझोळी, लाडेगाव, येतगाव, माळशिरस व इतर

तुमच्या बैलाची नोंद करा