logo
banner
बारा

बारा

टोपण नाव
12
मालकाचे नाव
कृष्णा भोईर व बारा ग्रूप मनेरे
पत्ता
माणेरे गाव उल्हासनगर, कल्याण, ठाणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
विशाल ड्रायव्हर खरड (मुंबई किंग)
खांदा
दोन्ही साईड पब्लिक (चारही खांदी)
दोन्ही साईड पब्लिक (बिंजोड) ला पळतो बैल. चारही खान्दी पळतो.

फोटो

photo
photo

पुरस्कार

आदत असताना ५०ते ६० शर्यतीचा मानकरी. २०२३ तीन मैदानातून (दोन )वेळेस सेमी साठी पात्र वरती .तीन फेऱ्याच्या मैदानात.

तुमच्या बैलाची नोंद करा