logo
banner
सर्जा

सर्जा

टोपण नाव
बंड्या
मालकाचे नाव
नाना पाटील
पत्ता
पर्यंती, मान, सातारा
जात
पिवर खिलार
ड्राइवर
सोहम भैया
खांदा
दोन्ही खांदी

फोटो

photo

पुरस्कार

बिनजोड,गट पास ,

तुमच्या बैलाची नोंद करा