logo
banner
मल्हार

मल्हार

टोपण नाव
राज्या
मालकाचे नाव
संदिप शेट गायकर
पत्ता
गेगांव, शहापुर, ठाणे
जात
खिल्लार
ड्राइवर
संतोष निमशे
खांदा
उजवी साईड
5 फुट उंची. 2 दाती बैल. रंग सफेद.

पुरस्कार

  • इताडे
  • म्हसा
  • पाठगांव
  • खाटेघर
  • देवाचामाळ

तुमच्या बैलाची नोंद करा