logo
banner
चमेली

चमेली

टोपण नाव
कालू
मालकाचे नाव
यश
पत्ता
जांभूळपाडा, अलिबाग, रायगड
जात
गावठी
ड्राइवर
स्वप्नील
खांदा
डावी
वय १८ संपूर्ण अलिबाग तालुका गाजुन ठेवलाय.

फोटो

photo

पुरस्कार

  • पाली मैदान
  • भेरशे
  • साताड

तुमच्या बैलाची नोंद करा