logo
banner
पक्षा

पक्षा

टोपण नाव
पक्षा
मालकाचे नाव
समर्थ गुंजवटे
पत्ता
झीरपवाडी, फलटण, सातारा
जात
मैसुरी
ड्राइवर
बारीक डार्यवर
खांदा
दोन्ही खांदी
महाराष्ट्र केसरी

फोटो

photo
photo
photo
photo

पुरस्कार

आमदार केसरी

तुमच्या बैलाची नोंद करा